Sayfalar

Amaca ulaşmak için yapmanız gerekenler-5

5. AŞAMA : Katılacağınız sınavları iyi tanıyın.

Özetle yeni sınav sistemi

Bu sisteme yabancı olan velilerimiz için mümkün olan en sade ve anlaşılır bir dille açıklamak istiyoruz.

1- Geçmiş yılların ÖSS'si ve ÖYS'si gibi bu sınav sistemi de temelde 2 aşamada gerçekleşiyor. Sınavın birinci aşaması eski adıyla ÖSS yeni adıyla YGS; (Yükseköğretime Geçiş Sınavı), ikinci aşaması ise eski adıyla ÖYS, yeni adıyla LYS (Lisans Yerleştime Sınavı) olarak adlandırılıyor.

- YGS tüm derslerin ortak müfredatı baz alınarak yapılan genel bir testtir.

- LYS birinci aşamanın aksine her dersin başarısını ölçmeye dayalı branş testleri topluluğudur.

2- YGS'de YGS-1-2-3-4-5-6, LYS'de MF-1-2-3-4, TM-1-2-3, TS-1-2 ve DİL-1-2-3 olmak üzere tam 12 ayrı puan türü bulunmaktadır. Bu puan türleri, öğrencilerin üniversite tercihlerinde etkin rol oynayacak, aldıkları puan türlerine göre farklı tercihler yapabileceklerdir. Üniversiteye yerleşme için bu kilit noktalar büyük önem taşır. (Bu puan türleri arasındaki farkları az sonra açıklayacağız)

3- YGS ve LYS puan aralığı 100 ile 500 arasıdır

4- AOBP (Ağırlıklı orta öğretim başarı puanı) en büyük değeri 500 iken en düşük değeri 100 şeklinde hesaplanmaktadır.

5- Uzun süren tartışmalar sonucu belirlenen son duruma göre AOBP alan içi tercihlerde 0.15, alan dışı tercihlerde de bu katsayı 0.12 olarak saptandı. Mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumu mezunları, AOBP x 0.06 katsayı işlemi sonucunda elde ettikleri puanı yerleştirme puanlarına ekleyerek YÖK tarafından belirlenen bir branşa yerleştirilir.

6- Türkiye genelinde ilk 1000 kişi arasına giren adayların, ilk 1000'e girdiği puan türünde yerleştirme puanları hesaplanırken AOBP'leri tercih edeceği bütün programlar için alan içi katsayısı (0.15) ile çarpılıyor. Bu kuram YGS ve LYS sonucu oluşan her puan türü için geçerlidir.

Yeni sınav sisteminin öğrencilere sağlayacağı avantajlar

- Bu sistem gerçekten bilgi sahibi olan öğrenciyi ön plana çıkaracak bir yapıya sahip. Bu sebeple bilgi bu yıl her zamankinden çok daha değerli olacak.

- Meslek liselerini başarılı şekilde bitiren öğrenciler, bilgi ve becerilerini çok daha iyi bir zeminde kullanacakları bir sisteme kavuştular. Bu fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

- Yeni sistem öğrencinin meslek seçimi konusunda net karar vermesine olanak tanıyor. Dolayısı ile klasik programlar yerine ders odaklı bir program uygulanması çok mantıklı.

- 2012 sınav sistemi öğrencinin bilgi ve başarısını sağlıklı şekilde ölçme olanağı sağlıyor. Buna bağlı olarak başarı değerlendirmesi ve gerekli yönlendirmeler artık daha kolay ve net. Sınav sonuçları ülke çapında daha objektif bir ölçüme olanak tanıyor..

- Bu sistemde öğrenciler test sürelerini daha verimli kullanıyor, olası sınav stresinden doğabilecek yanıt kaydırma vs problemlerden oluşacak sorunlar, öğrencinin geleceğini değil sadece ilgili sınavı etkiliyor. Böylece oluşabilecek zararlar minimize ediliyor.

- Zengin puan çeşitliliği ve ek sınav alabilme özgürlüğü sayesinde öğrenci daha fazla yerleşme seçeneğine sahip oluyor, bu da üniversitelerin kapılarını aralıyor.

YGS ve LYS sınav şeması, soru içerikleri ve sınav süreleri
LYS puan türleri ve girilebilecek okullar

MF - TS ve TM puan türlerinden sınava girecek adayların alması gereken sınavlar ve ders konuları yukarıdaki şemada kolaylıkla incelenebilir. Örneğin MF puan türü ile öğrenci alan Yükseköğretim lisans programlarından birine yerleşmek için öğrenci sırasıyla:

1- 160 sorudan oluşan 160 dakikalık YGS (eski adıyla ÖSS) sınavına girmesi gerekir

2- LYS-1 ve LYS-2 sınavlarına girmesi gerekir

Aynı şekilde TM puan türüne göre Yükseköğretim lisans programlarından birine yerleşmek için öğrenci yine önce YGS ve ardından LYS-1 ve LYS-3 sınavlarına, TS puan türü ile öğrenci alan Yükseköğretim lisans programları için de yine YGS'nin ardından LYS-3 ve LYS-4 sınavlarına girmesi gerekmektedir.

MF - TM - TS - DİL grubu puan türleri ve yüzdelik dağılımları
Puan
Türü
MF GRUBU TESTLERİN YÜZDELİK AĞIRLIK PUANTAJLARI
YGS
LYS-1
LYS-2
Türkçe
Sosyal Bilimler
Temel Mate.
FenBilimleri
Mate.
Geom.
Fizik
Kimya
Biyoloji
11
5
16
8
26
13
10
6
5
11
5
11
13
16
7
13
12
12
11
7
11
11
13
5
13
14
15
11
6
14
9
22
11
13
9
5
______________________________________________________________
Puan
Türü
TM GRUBU TESTLERİN YÜZDELİK AĞIRLIK PUANTAJLARI
YGS
LYS-1
LYS-3
Türkçe
Sosyal Bilimler
Temel Mate.
FenBilimleri
Mate.
Geom.
Türk Dili ve Edebiyatı
Coğrafya (2)
14
5
16
5
25
10
18
7
14
7
14
5
22
8
22
8
15
10
10
5
18
7
25
10
______________________________________________________________
Puan
Türü
TS GRUBU TESTLERİN YÜZDELİK AĞIRLIK PUANTAJLARI
YGS
LYS-3
LYS-4
Türkçe
Sosyal Bilimler
Temel Mate.
FenBilimleri
Türk Dili ve Edeb.
Coğrafya (1)
Tarih
Coğrafya (2)
Felsefe Grubu
13
12
10
5
15
8
15
7
15
18
11
6
5
25
5
15
5
10
______________________________________________________________
Puan Türü
DİL GRUBU TESTLERİN YÜZDELİK AĞIRLIK PUANTAJLARI
YGS
LYS-5
 Türkçe
Sosyal Bilimler 
 Temel Matematik
Fen Bilimleri 
 Yabancı Dil
15
65 
 25
 13
7
5
50
 48
 20
7
5
20


Peki hangi puan türü hangi lisans programlarına yerleştiriyor?

Bakınız işte bu noktada meslek seçiminize göre uygun puan türü devreye giriyor. Bu tabloyu iki ayrı şekilde incelemenize sunuyoruz:

Meslek isimlerine göre örnek sıralama                        Puan türlerine göre örnek sıralama

Yukarıda bulunan bağlantı dosyalarında görüldüğü gibi değişik puan türlerine göre değişik mesleklerin seçimi kolayca yapılabilmektedir.
MF-1MF-2MF-3MF-4TM-1TM-2
TM-3TS-1TS-2DİL-1DİL-2DİL-3


Daha detaylı bilgi için üst segmentte yer alan tablolardaki puan türlerine tıklayabilirsiniz.

universitedeyim.com 

Amaca ulaşmak için yapmanız gerekenler-6

6. AŞAMA : Sınav öncesi ve sınavda ne yapılmalı ?

Sevgili Gençler, önemli saydığınız sınavın yaklaştığı günlerde bazı durumlar ortaya çıkmaya başlar:
^ Nedeni bilinmeyen iç sıkıntıları
^ Konuya dikkatini vermede güçlük
^ Solunumla ilgili problemler
^ Bütün bilgilerin birbirine karıştığı duygusu
^ Bir konudan başka konulara geçme isteği
^ Zaman yetmeyeceği duygusu
^ Arkadaşlarından çok geri kaldığının düşünme
^ Başarısız olacağını düşünüp, bu başarısızlığa adeta ortak arama : Anne ve babayı, okulu, dershaneyi, arkadaşları v.b suçlama eğilimi
^ Hiçbir şey bilmediği duygusu

HAYATIN TÜMÜ BİR SINAVDIR.
BİR SINAVDAKİ BAŞARISIZLIĞINIZ, HAYAT BOYU
BAŞARISIZ OLACAĞINIZ ANLAMINA GELMEZ.
YETER Kİ YILMAYIN. BAŞARILI OLMANIN YOLLARINI
ARAMAYA DEVAM EDİN !

Öncelikle bilmeniz gereken şey bu duyguların herkes tarafından yaşanıyor olduğudur. İkinci olarak da bunlardan kurtulmanın başka yollarının da varlığıdır:

^ Sınava kadar kalan süreyi yeni plana dökün.

^ Son bir buçuk ayı tekrara ayırın.

^ Bütün konuları tekrar edemeyecekseniz, önemli konuları seçerek tekrar edin

^ Sizin için verimli olan saatleri tespit edip günün o saatlerinde çalışmaya gayret edin.

 Sınav öncesinde dikkat edeceğiniz diğer hususlar şunlardır:

^ Sınavdan bir gün önce kısa bir tekrar yapabilirsiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken husus yeni bir şey öğrenmeye kalkışmamaktır.

^ Çay, kahve, ilaç v.b. gibi uyarıcı niteliği olan maddeleri gereğinden fazla kullanmayın.

^ Tekrar etmek amacıyla sınav öncesi akşamı uykusuz kalmayın.

^ Sınav öncesinde beslenmenize dikkat edin. Değişik besinler yiyerek dengeli beslenin.

^ Sınav öncesinde zihninizde geçmişteki başarısızlıklarınız değil başarılarınız yer alsın.

^ Sınav öncesindeki gün veya günün bir bölümünü dinlenerek geçirin.

^ Dinlenirken müzik dinlemeyi, televizyon seyretmeyi tercih edin. Ancak televizyon seyrederken de aksiyon niteliğindeki filmleri değil, komedi niteliğindeki filmleri tercih edin.

^ Kendi kendinize "bu sınavı başaracağım" telkininde bulunun.

^ Yakınlarınızla sınava ilişkin konularda değil başka konularda sohbet edin.

^ Sınavı sizin kişiliğinizi ve zekanızı ölçen değil, bilginizi ölçen bir araç olarak değerlendirin.

^ Ertesi gün yanınızda bulunduracağınız kimlik ve sınav giriş belgesi ile giyeceklerinizi hazırlayın.

^ Sınava gireceğiniz yeri bir gün önceden mutlaka görün.

^ Sınav yerinin ulaşım imkanlarını tespit edin.

Sınav Sabahı


^  Kahvaltınızı mutlaka yapın.

^ Sınav yerine ulaşabileceğiniz süreden daha erken gitmeye çalışın.

^ Seçim hakkınız varsa oturacağınız yeri seçin.

^ Yanınızda yiyecek ve içecek bulundurun. Ancak yiyecek malzemelerinin ses çıkarıp sizin ve yanınızdakilerin dikkatini dağıtmayacak nitelikte olmasını göz önünde bulundurun. Ayrıca içecekleri sınav anında dışarı çıkmanıza izin verilmeyeceğini dikkate alarak tüketin.

SINAV ANI


^ Cevap kağıdının kimlikle ilgili kısmını gözden geçirip hatalı bilginin olup olmadığını kontrol edin.

^ Cevap kağıdında doldurmanız ve kodlamanız gereken yerleri dikkatlice doldurun ve kodlayın. Unutmayın ki kodlamada yapacağınız hatalar telafisi mümkün olmayan hatalar olabilir.

^ Soru kitapçığının üzerindeki sınava ilişkin kuralları mutlaka okuyun.

^ Soru kitapçığının sayfalarını hızlıca çevirip eksik sayfa olup olmadığını kontrol edin.

^ Soru kitapçık türünü cevap kağıdına mutlaka kaydedin.

^ Planlama yapın : Soru kitapçığının cevaplayacağınız alanlarının üzerinde zaman ayarlaması yapın.
    Ör. Türkçe sorularının 20. sini 20 dakikada geçmeyi planlıyorsanız o sayfaya "20 dk", 40. soruyu 35 dakikada geçmeyi planlıyorsanız o sayfaya "35" yazınız.

^ Cevapları kontrol etmek için mutlaka ek bir süre ayırın.

^ Sorularla zıtlaşmayın, yapamadığınız soruyu ikinci defa yapmayı deneyin, yapamıyorsanız sonraki soruya geçin.

^ Uzun sorular sizi yıldırmasın. Her soruyu sonuna kadar dikkatle okuyun. Soruyu eksik ve yanlış okursanız yanlış cevaplarsınız.

^ Bazı soruların çözümü size karışık gelebilir veya zamanınızı boşa harcadığınızı düşündürebilir. Ancak hiçbir soruyu atlamayın. Cevaplayabildiğiniz bütün sorulan cevaplamaya çalışın.

^ Cevapları gruplar halinde kodlayın. Bu kodlamayı da zihninizin donuklaştığı anlara bırakın.

^ Sınav sonuna kadar dikkatinizi etkili olarak kullanmak için bölümler arasında kısa süreli dinlenme aralıkları verin. Örneğin Türkçe testini bitirdikten sonra yaklaşık 1 dakika kadar dinlenin. Bunu yaparken diğer kişilerle ilgilenmeyin. Gözlerinizi kapayın ya da gözünüzün görebileceği en uzak noktaya sabitlenin. Dinlenmek için kendinize koyduğunuz bu kısa süreyi asla aşmayın.

^ Sürekli saatinizi kontrol etmeyin. Gerekli planlamayı yaptıktan sonra zaman size yetecektir.

^ Soruyu okumaya soru kökünden başlayın. Bu size parçada nelerin aranması gerektiğinin ipucunu verecektir.

^ Sorulan soruya cevap olmayacak seçenekleri eleyin.

^ İki seçenek arasında kararsız kaldığınızda o seçeneklerin hangisinin hangi gerekçeyle doğru olacağını hangisinin olamayacağını düşünün. Doğru cevap olması bakımından daha çok gerekçeye sahip seçeneği işaretleyin. Yapılan araştırmalar doğru olarak düşünülen ilk seçeneğin daha sonra ortaya çıkan seçeneğe kıyasla isabetli olduğu sonucunu vermiştir.

^ Bir testte iki veya üç doğru cevabın aynı seçeneği temsil eden harfte toplandığı görülebilir, ancak 4'lü ve 5'li pek görülebilir bir şey değildir.
      Örneğin
        20 : A , 21 : A , 22 : A   şeklinde olabilir. Ama  20 : A , 21 : A , 22 : A , 23 : A , 24 : A şeklinde pek görülmez.

^  Boş bıraktığınız soruya "?" işareti, iki seçeneğe indirdiğiniz ancak, kesin kanaate varamadığınız soruya "I" işareti koyarak bu sorulara tekrar dönünüz. Bu işaretler bu soruları bulamanızı kolaylaştıracaktır.

^ Cevap kutucuklarını kurallara uygun olarak doldurunuz.

^ Bütün soruları cevaplama beklentisi içinde olmayın.

^ Zor soruyu mutlaka yapacağım diye ısrarlı davranmayın, zor ya da kolay olsun aynı alana ait her sorunun aynı puan değerinde olduğunu unutmayın.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...