Sayfalar

MATEMATİK DERSİNE NASIL ÇALIŞMALIYIZ?


Sevgili Öğrenciler,
      Başarılı olmanız için, öncelikle matematik bilginizin iyi olması gerektiğini bilmelisiniz. Temel matematik bilgileri, başarılı olmanın ön koşuludur. Bu nedenle:
      Matematik öğrenme konusunda, “zor bir ders, öğrenemiyorum” gibi önyargılarınız varsa bundan kurtulun. Öğrenmek isteyen, çalışan öğrenci için, matematik zor bir ders değildir. Matematik, başarılı olmanız, geleceğiniz ve yaşamınız için temel bir derstir.
       Matematik dersini öğrenmeniz gerektiğini ve en iyi şekilde öğrenebileceğinizi kabul edin. İstekli olun; öğrenmek için çaba harcayın. Kendinize güvenin ve başaracağınıza inanın.
       Matematik dersini sevin, sevmek için çaba gösterin. Sevdikçe öğrenmeniz kolaylaşacak, öğrendikçe daha çok zevk alacaksınız.
Öğrenmeden, çalışmadan başarıya ulaşılamayacağını biliyorsunuz. Matematikten başarılı olmak için çalışmalısınız. Birçok öğrenciye temel bilgileri iyi öğrenmediği için matematik öğrenimi zor gelmektedir. Eğer, temel bilgi eksikliğiniz varsa bunları giderin. Gerekiyorsa ortaokul bilgilerini tekrar ederek, çalışarak işe başlayın..

MATEMATİK DERSİNİ ETKİN ÖĞRENME YOLLARI: 

     Öncelikle “verimli ders çalışma yöntemlerini” öğrenin ve bu konudaki kuralları çok iyi uygulayın. Derslerinize önceden hazırlanın. Sınavlarda bilgi kadar, okuduğunuzu anlama, yorumlama ve hızlı çözüme ulaşmanın, önemli olduğunu unutmayın. Bu nedenle size matematik öğrenmede pek önerilmeyen bir konuyu öneriyoruz: Bol kitap okuyun. Kitap okumak tüm derslerde başarının ön koşuludur.

-Ders öğretmenlerinizi çok iyi dinleyin.Örnekler ve vurgulanan bilgilerle ilgili not alın.Ders sırasında anlayamadığınız noktayı hemen o anda sorun, derste katılımcı olun.

-Matematik öğreniminde her şeyi ders öğretmeninizden beklemeyin. Öğretmeni yol gösterici olarak kabul edin, kolaycılığa kaçmadan öğrenme için çaba gösterin. Dersi iyi dinleyin, dersi derste öğrenin.

-Derse hazırlığınızı yaparken kitabınızdaki çözümlü örneklerin ilkini kitaptan takip edin. Sonraki çözümlü örneklerde ise, önce kendiniz çözmeye çalışın, sonra yanıtı inceleyin.

-Dersten sonra (ne kadar iyi anlamış olursanız olun) mutlaka bol soru çözün.

-Problem çözmeye başlamadan önce bilgi eksikliğiniz varsa, konuyla ilgili bilgileri gözden geçirin, eksiklerinizi giderin. Konuya kolay örnekler çözerek başlayın.

-Konuyla ilgili problem tiplerini inceleyin. Farklı tiplerdeki problemlerin nasıl çözüleceğiyle ilgili temel noktaları ve izleyeceğiniz yolu öğrenin.

-Matematiksel terim ve kavramların tanımları, sürekli akılda tutulması gereken formül ve bağıntıları iyi öğrenmelisiniz.

-Formül ve bağıntıları öğrenmenin yolu; soru içinde her birini defalarca kullanabilme becerisini geliştirmektir. Böylece hem soru çözebilme gücünüz artacak hem de bilginizin kalıcılığı sağlanmış olacaktır. Bu becerinizi geliştirmenin yolu çok soru çözmektir.

-Derste işlenen konuyu ve öğrendiklerinizi düzenli olarak tekrar edin. Tekrar ettikten sonra konuyla ilgili sorular, testler çözün. Yapamadığınız, anlayamadığınız soruları araştırarak çözmeye çalışın.  Bunları yaptıktan sonra göreceksiniz ki matematik sizin için en zevkli ders olacaktır.

Geometri sorularını kolay çözmek için neler yapılmalıdır?

Bir üçgen sorusu; üçgenin tüm konularını içerebilir. Üçgen konusuyla ilgili tüm soruları çözebilmek için, konun tamamı ve formülleri bilinmelidir. Üçgen sorularını çözebiliyorsanız, az bir çalışmayla diğer konuların sorularının altında da kalkabilirsiniz demek… Üçgen geometrinin temelini oluşturur.

Bir düşünün kare nedir iki ikiz kenar dik üçgenin birleşimi dikdörtgen nedir iki eş dik üçgenin birleşimi vs.. vs üçgeni iyi kavramış bir öğrenci ÖSS ve LGS(OKS) geometrisinin %50-60 nı kavramış demektir…

           Geometri sorularını çözmeye yeni başlayacak kişiler. Öncelikle çözümlü soruları inceleyip çözmelidir. Bu şekilde bir konudan yeterince örnek soru çözüldükten sonra, çözümsüz sorulara geçilmeli.Eğer direk çözümsüz sorulardan başlarsanız soruların birçoğunu çözemediğinizi görüp moraliniz bozulur.Ve sonra geometriyi yapamadığınızı düşünüp bir daha çalışmak içinizden gelmez.Bu sebeple önce çok miktarda çözümlü soruları çözmekle başlayın işe…Geometri soruları çoğunlukla şekilli sorular olduğundan, soruların çözümü de şekil üzerindedir. Şekil üzerinde geometri sorusunu çözebilmek için, soruda verilen tüm bilgiler şekle geçirin. Geometri soru çözümlerinde farklı yollardan sorular çözülebilir. Bu yolları kolay görmenin en önemli şartı konuyla ilgili yeterince örnek soru çözmektir.

        Geometri sorularını kolay çözmek için kısaca şunlar yapılmalıdır :

     1) Soruyu içeren konu ve formüller bilinmelidir.
     2) Önceden yeterince örnek soru çözülmelidir.
     3) Sorunun çözümü için verilen tüm bilgiler şekle yerleştirilmelidir.
     4) Açı sorularında ikizkenar üçgen varsa, tepe açısı tespit edilip, taban açılarının aynı olduğu şekle yazılmalıdır.
     5) Bir şekilde 30, 45, 60, 150, 145, 120 dereceleri varsa muhakkak bunları kullandırmak için vermiştir. Varsa uygun bir köşeden dik indirilerek sorular çözülebilir.
     6) İkizkenar üçgen, eşkenar üçgen, ikizkenar yamuk sorularında tepe açılarından dik indirilerek sorular kolay çözülebilir.
     7) İki kenarı paralel olan bir dörtgen sorusunda bir köşeden paralel olamayan kenara paralel çizilerek soru kolayca çözülebilir.
     8) Yeni öğrenilen her konu mutlaka akşam tekrar edilmeli, hafta içi ve hafta sonunda birer tekrar yapılırsa konu uzun zaman hafızamızda saklı kalır.
     9) Başarmak istediğiniz bir konuda samimi iseniz, onu mutlaka başarırısınız.

       Bunca ipucundan sonra doğru geometri başına

MATEMATİK DÜNYASI


Yaşam bir çarpanlara ayırmadır 
Doğum ve ölüm arasında. 
Her kesiti birbirini izler 
DİZİLER gibi 
Odakları belirlenmiş yaşantımızın
KONİKLER gibi 
Kardeşlik türküleriyle 
Sevgiler doğaya, insana 
Ateş çemberinin belleğinde 
EĞRİLER DEMETİ gibi 
Umutlar dağılır yağmur damlalarında
Bulutların gölgesinde 
DÜZLEMDEKİ noktalar gibi 
Güzel günleri arıyorum 
Geçmişten kalan umutla 
Elimde kağıt, kalem ömrümün sonbaharında
Yaşamın artılarını, eksilerini topluyorum 
Geçen bi ömür gibi

Prof. Dr. Fikri Akdeniz

Karikatür
ACAYİP BİR DENKLEM


    ( İnsan ) = ( yemek ) + ( uyumak ) + (üremek) + ( para kazanmak için çalışmak ) + (eğlenmek )
    ( Eşek ) = ( yemek ) + ( uyumak ) + (üremek) olduğuna göre ;


ilk denklemde ( yemek + uyumak + üremek ) yerine ( Eşek ) koyabiliriz...

Öyleyse;

    ( İnsan ) = ( Eşek ) + ( para kazanmak için çalışmak ) + ( eğlenmek )

bu yeni denklemde her iki taraftan ( eğlenmek ) çıkartılırsa ;

    ( İnsan ) - ( Eğlenmek ) = ( Eşek ) + ( para kazanmak için çalışmak )
    SONUÇ & YORUM: Eğlenmesini bilmeyen İnsan, sadece para kazanmak için çalışan eşekten başka bir şey değildir...


: )))

Güvercin Yuvası İlkesi


Ünlü Alman Matematikçi Gauss birgün babasıyla ormanda gezerken şöyle bir soru sorar:" Bu ormanda yaprak sayısı aynı olan iki ağacın olması için koşul söyleyebilir misin?" Baba bu ilginç soru karşısında düşünmeye başlarken küçük Gauss sorunun yanıtını kendi verir: "Eğer ormandaki yapraklı ağaç sayısı bu ormanın en çok yaprağı olan ağacın yaprak sayısından daha fazlaysa en az iki ağacın yaprak sayıları aynıdır. "Bu hikaye Newton'un "elma hikayesi" gibi bir efsane olabilir ama küçük Gauss'un karmaşık görünen yanıtının basit bir açıklaması vardır.

       Güvercin beslediğinizi düşünün. Bunlar da yuvalarına girmiş olsunlar. Eğer güvercin sayısı, yuva sayısından fazlaysa mesela dört yuva ve beş güvercin varsa en az bir yuvada birden fazla güvercin olacaktır. Bu sebeple bu ilkeye güvercin yuvası ilkesi adı verilmiştir.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...